شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

فهرست شرکت های دانش بنیان تهران

www.khstp.ir
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري. « ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر. » -. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﻌﺎع ﺗﻬﺮان ... ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ. ﻫـﺎي. ﻗﺒﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن و ﻃﺮح.

www.daneshbonyan24.ir
فهرست ارزیاب های شرکت های دانش بنیان - دانش بنیان 24
شرکت های ارزیابی که از سوی دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ... شرکت ارزیابان فناوری ظهور امیرکبیر. مهندس سلیمی. حسین فتح اللهی. تهران.
nsfund.ir
لیست شرکت های طراحی و تولیدی دانش بنیان | صندوق نوآوری و شکوفایی
31 ژانويه 2016 ... در سال ۱۳۹۳ عنوان “دانش بنیان صنعتی” را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذنموده و با تکیه بر واحد تحقیق و توسعه فناوری و […] Do you like ...
daneshbonyan.isti.ir
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - فهرست شرکت‌های ...
دانش بنیان. ثبت نام و ارزیابی » · ثبت نام و ارزیابی · اطلاعیه ثبت نام و ارزیابی · فهرست ارزیابان ... فهرست شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون ... excel ...
bmn.ir
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - اسامی شرکتهای مشمول ...
بسمه تعالی. اعلام اسامی شرکتهای دانش بنیان مشمول معافیتهای مالیاتی و کارگزاران مالیاتی آنها. در راستای اعمال معافیت های مالیاتی سال 1393 برای شرکتهای دانش ...
www.sstp.ir
فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مورد تایید «کارگروه ارزیابی و ...
1 ژوئن 2014 ... در فایل اکسل موجود در پیوند زیر، فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ... لطفا برای دریافت تلفن تماس شرکت های دانش بنیان استان سمنان با خانم ...
www.daneshbonyan24.ir
فهرست شرکت های دانش بنیان - دانش بنیان 24
دانلود فایل اکسل فهرست شرکت های دانش بنیان. ... فروش هزار میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت · مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مدت دار است ...
daneshbonyan.isti.ir
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - فهرست شرکت‌ها و ...
لازم است در سامانه ارزیابی و تشخیص شرکتهای دانش بنیان ثبت نام نموده و توسط این کارگروه ارزیابی گردند. 3-لازم به ذکر است معرفی شرکتها به صندوق نوآوری و ...
irannano.org
فهرست شرکت ها و محصوالت دانش بنیان نانو - ستاد ویژه توسعه فناوری ...
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد. (LNP-CP) کلوئید ... آسیا. الکتروریسی. Electrospinning####. شرکت فناوران نانو. مقیاس. الکتروریسی .... همگن کننده مافوق. صوت.
pub.daneshbonyan.ir
شرکت های دانش بنیان
تعداد کل شرکتهای دانش بنیان: 2887. تعداد شرکتهای دانش بنیان تولیدی: 859.
تعداد شرکتهای دانش بنیان صنعتی: 313. تعداد شرکتهای دانش بنیان نوپا: 1715 ...