شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

قوانین مالیاتی شرکت تعاونی

stp.ut.ac.ir
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ - پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺙ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﻧﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ..... ﺳﻬﺎﻡ ﻭﺳﻬﻢ ﺍﻟـﺸﺮﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﺜﻨﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ...

www.eata.ir
قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب 1394/04/31 ...
31 دسامبر 2016 ... بخش اول: قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ..... مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی ..... تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و ...
ayaronline.ir
کدام تعاونی‌ها از مالیات معاف می‌شوند؟ - عیارآنلاین
9 ژوئن 2015 ... معافیت‌های مالیاتی تعاونی‌ها ... مبنی بر ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی و تقسیط مالیات و بخشش جرائم و دیر کرد مالیات شرکت های تعاونی انتقاد کرد.
www.icccoop.ir
( ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص
درﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺮازﯼ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ. (. ٢٥. %). ﺗﺨﻔﻴﻒ از. ﻧﺮخ ﻣﻮﺿﻮع. اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺎوﻧﯽ هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺎرف. و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ...
www.accpress.com
باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل اول :معافيت ها(مواد132تا146)
ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و ... اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به‌شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، ...... ایا در صورت جمع کردن مغازه و اعلام ورشکستگی از مالیات سال ۹۲ و۹۳ معاف میشو م ... میخواستم بدونم ایا شرکت هایی که اسپانسر تیم های ورزشی میشوند از تخفیفات ...
fa.wikisource.org
قانون شرکت‌های تعاونی - ویکی‌نبشته
ماده ۷۳ - شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت ... ماده ۷۷ - در اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی یا ...
www.ghavanin.ir
قانون شركت هاي تعاوني - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading ...
1 - رشته كشاورزي : شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي . 2 - رشته ... ماده 22 - اساسنامه شركت تعاوني با توجه به مقررات اين قانون بايد شامل نكات زير باشد: 1 - نام (با ...
www.etmi.ir
مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی - اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن ...
سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود. ...... قبول پس انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.
www.mcls.gov.ir
قانون شرکتهای تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 ژوئن 1971 ... ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد. در مجمع مذکور
اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه ...