شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

مدیر عامل شرکت پادیاب طب

iranfair.com
نام شركت ردیف وب سایت تلفن نوع فعاليت مدیر عامل ﻧورد ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺣﺻول ﻓ
نام شركت. مدیر عامل. نوع فعاليت. تلفن. وب سایت. 1. ﻣﺟﺗﻣﻊ. ﺻﻧﻌﺗﯽ. ذوب. آھن. ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ..... طﺑﯽ. ،. ﺧوراک. دام. و. MDF. 061-33130346-50 http://www.sugarcane.ir. 92. ﺷرﮐت ..... ﺻﻧﻌﺗﯽ. 026-37773859. 139. ﺷرﮐت. ﭘﺎدﯾﺎب. ﺗﺟﮭﯾز. ﻋﺑداﻟﮑرﯾم. دروﯾﺷﯽ. 88031269 & 021-.

farsi.tpo.ir
نشست ملی صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان و معرفی یکصد شرکت با ...
ﺧﺪﻣﺎت. : ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ. ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮﺗﯽ. (. ﺳﺮوش اﯾﻤﺎن و ﻣﺘﺮﺟم ﻫم. زﻣﺎن و .... ) ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن. : ﺳﺮوش ﻣﻪ. ر. ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ. : اﺑﺮاﻫﯿم ﺑﻬﺎدرى. ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي. : اﻣﺎرات .
www.nosa.com
آرشيو اخبار - نوسا
شرکت نوسا در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ 1395, ۱۳۹۵/۱۰/۱ ...... شرکت درسان کلوت کویر; شرکت راستین کویر; شرکت راهبران آسیا; شرکت رایدان; شرکت ... شرکت سازه های نوین کریج بن; شرکت سپاهان شیمی; شرکت سپید افرا; شرکت .... شرکت تولیدی صنایع پلیمری یزد اتصال; شرکت تولیدی ملامین یزد گل; شرکت ...
www.nosa.com
آرشيو اخبار - نوسا
5 دسامبر 2016 ... در این سمینار آقای سعادت به نمایندگی از دفتر تهران شرکت نوسا در رابطه با .... محیط زیست با بهره گیری از فناوری های نوین را در برنامه خود قرار داده بود. ... شرکت خدمات عملیاتی پتروشیمی فارس; شرکت خدماتی شهرک صنعتی 2 فولاد ...... بسیار خرسندیم که در آغاز موسم بهار، مشتریانی جدیدی را همراه خود در ادامه مسیر پر ...