شرکت ها

اشتراک گذاشته شده با :

وظایف بازرس در شرکت های سهامی خاص


www.codal.ir
قانون تجارت
تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام "ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت ..... محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ ... ماده 124 - هيئت مديره بايداقلايك نفرشخص حقيقي رابه مديريت عامل شركت ...
www.samalaw.com
مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان
شرکت های سهامی عام و خاص - مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان. بازرسان در انجام وظایف قانونی دارای دو نوع مسئولیت می باشند: مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری ...
www.ensani.ir
دریافت
15 ا کتبر 2016 ... بازرس / حسابرس / شركت سهامی عام / شركت دولتی / شركت عمومی. چكیده ... است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به ..... ولی مقرر نکرده که وظايف بازرسی قانونی شرکت های خصوصی را می توان به مؤسسات.
www.abanbroker.com
چگونه APT را در عمل آزمون كنيم
(سهامی خاص) می باشد که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود. ... انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومي فوق العاده ...
companyregister.ir
مفهوم نظارت و عملکرد بازرسان در شرکت های سهامی
انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده 145ناظر بر ماده 17 لایحه اصلاحی 1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی ...
daneshnameh.roshd.ir
: بازرسان شرکت - دانشنامه رشد
درباره صلاحیت بازرسان شرکت های سهامی خاص قانون شرایطی قائل نشده زیرا این قبیل شرکت ها از اشخاص معین و محدود تشکیل شده و توسعه زیادی ندارد. ولی درباره ...
www.vanak.org
ثبت شرکت | ثبت شرکت ها | ثبت شرکتها | ثبت ونک | پلمپ دفاتر ...
علاوه بر این، قانون گذار مأموریت اطلاع رسانی به سهام داران و مقامات قضایی و مأموریتهای نظارتی خاصی را برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس داده است که لازم است در ...
sherkat.ssaa.ir
انواع آن و مجامع عمومی مربوط به آنها ، شرایط هیات - اداره کل ثبت شرکت ها
ت) حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداقل سرمایه در زمان تاسیس ... دعوت کنندگان مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مدیران شرکت و بازرسان و اگر آنان هم  ...
www.ir-dis.org
نقش بازرسان در شرکتهای تجاری - انجمن صنایع لبنی ایران
در لایحه 1347 قانون تجارت و قوانین عام هیچگونه شرایط خاصی برای انتخاب بازرس معین نشده است یعنی هر شخصی می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود و نیاز به  ...