بازدید از کارخانه تولید آمبولانس مه شکن سازه با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه کارشناسان بازرگانی شرکت تهران الکتریک انجام گردید.