شرکت تهویه مطبوع آذر نسیم. فعالیت خود را از سال 1380 در تولید دستگاه تهویه مطبوع آغاز نمود. تولیدات این شرکت انواع چیلر ،. انواع هواساز ، کندانسور آبی و هوایی  ...