که این شرکت بنیانگزار شرکت کمپرسورسازی تبریز بوده و دانش فنی و ماشین آلات و ... لیسانس این کمپانی بزرگ تولید و به بازار مصرف داخلی و خارجی ارایه گردید .