20 ژانويه 2017 ... یک شرکت معتبر در اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام ... 83 بازيگر از راز جلوگيري ريزش مويشان صحبت مي كنند!!! ... داشتن تسلط کامل به نرم افزار همکاران سیستم و نوآوران شرط اصلی استخدام می باشد.