19 ژانويه 2017 ... یک شرکت معتبر در اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام نماید. ... 1 مدیر مالی داشتن تسلط کامل به نرم افزار همکاران سیستم و نوآوران شرط اصلی استخدام می باشد. ... نگاه هزینه ای، توسعه را دچار مشکل می کند ...