9 فوریه 2014 ... شرکت فرانامان پارس از سال ۱۳۸۲ به عنوان یک شرکت تجاری ...