9-پذیرش سرمایه گزارجهت صادرات وتاسیس کارخانه وشرکت درکردستان عراق ... باسابقه همکاری درخشان بابیش ازدهها شرکت معتبر وبازاریابهای حرفه ای وباتجربه ... سمیکو(www.semico.co) آمادگی قبول کلیه سفارشات از OEM های معتبر از جمله ... شرکت بازرگانی رقیب زاده با 17 سال سابقه کار در امور گمرکی ( صادرات و واردات ) از گمرک ...