هر روز هزاران مورد شرکت بتن آماده در بانک اطلاعات آفتاب ثبت می شود برای مشاهده به ... آدرس کارخانه : تبریز جاده آذرشهر بالاتر از نیروگاه حرارتی روبروی حوله هنر.