استفاده از پروفیل کشویی تک ریل وینتک، برای ساخت درب و پنجره دوجداره وینتک. ... شرکت وینتک برای افزایش میزان عایق بندی و افزایش کارایی این محصول در ...