عرض پرفیل قاب پنجره وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت ... پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc :پروفیل یو پی وی سی وین تک.