13 سپتامبر 2016 ... محمد خدابخشی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و علی رومی مدیر عامل صنایع شیر ایران از محل احداث گاوداری و زیرساخت‌های کشاورزی دانشگاه آزاد ...