25 آگوست 2016 ... واحد صنعتی تولید کننده ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت با حضور ... شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر است و در 20 کیلومتری سمنان قرار دارد .