درباره شرکت سرمایه گذاری خارجی. ... مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت ‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران- ایفیک- را درسال 1371 به تصویب رساند. همزمان با تصویب ...