20 ژوئن 2016 ... نصب چند کمپرسور به صورت موازی دارای چندین مزیت می باشد. ... کند، بیش از این تعداد کاهش عمر مفید کمپرسور را در بر خواهد داشت. .... شرکت الف.