این دستگاه را با عناوین دیگر نیز می شناسند: پمپ باد پیستونی، کمپرسور هوا، پمپ ... کمپرسور باد پیستونی 250 لیتری چگونه کار می کند؟ .... شرکت یکتا صنعت.