شرکت تکوین پژوه مهام با ساختاري جوان و پيشينه اي بيش از 30 سال در عرصه فناوري خلاء و نانو به عنوان طراح و سازنده سامانه هاي خلاء شامل انواع سامانه های لایه.