15 نوامبر 2016 ... عصر خودرو- مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح ملی تولید خودرو رنو با ظرفیت 300 هزار دستگاه در سال جاری با همکاری شرکت ...