نوشابه گازدار ، نوشابه ورزشی ، نوشابه انرژی زا ، دوغ ، آب معدنی. ... زمزم رشت. تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت: ####. کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت: ... کیلومتر 5 جاده رشت به تهران در زمینی به مساحت 31000 متر مربع انتقال یافت و تاکنون ...