... صنعت سیمان‌، صنعت شناورسازی، صنایع ‌تجهیزات ‌و‌ تأسیسات ‌دریایی و سکوهای نفت و گاز ... شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با دارا بودن سه یارد مجهز در زمینه ساخت انواع ..... لذا بر احداث و بهره‌برداری از سد رئیسعلی دلواری، برنامه‌ریزی برای احداث 4 سد ... این در حالی است که مجتمع بندری پارس قابلیت پذیرش کشتی با ظرفیت 80 ...