14 آوريل 2016 ... کانون آیینه هنر تولید تبلیغات تلویزیونی موزیکال یخچال و فریزر هیمالیا و شعار هیمالیا بر قله زیبایی ها. www.Aine.ir تیزر یخچال فریزر هیمالیا ...