7 ژانويه 2014 ... محمد صدر هاشمی نژاد, او موسس بانک اقتصادنوین و موسس شرکت بزرگ ساختمانی استراتوس است. ... سهامدار بازار مبل ایران، رئیس شرکتهای تجاری در ایران و خاورمیانه است. ... غلامعلی سلیمانی, او موسس و مالک کارخانجات لبنیات کاله، زمرد و مک است. .... شدن دختران دانش آموز/ تصاویر · من دوست دارم قانون را بشکنم ، بخاطر …