شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی پرسپولیس (سهامی خاص) تحت پوشش شرکت هلدینگ سیاحتی و حمل و نقل پارسیان در تاریخ شانزدهم بهمن ماه 1340 با هدف ...