شرکت هلدینگ سیاحتی و حمل و نقل پارسیان ( 51 درصد ). – بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (48/7 درصد). – شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( 1/. درصد).