طرح ایجاد و احداث اولین شهرک سرمایه‌گذاری خارجی کشور در تبریز در تیرماه سال ۸۲ به تصویب رسید و کار مطالعات و ... شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی ...