سفیدرود، میدان سوم تلفن: #### شرکت مواد غذایی صفاپخش – مرکز خراسان دفتر پخش: مشهد، جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، خیابان کارگر شمالی، نبش خ 17، ...