8 آوريل 2014 ... تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- ... مناقصه گزار: شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار شهید بهشتی،.