27 دسامبر 2015 ... شرایط و ضوابط ثبت‌نام در آزمون استخدامی شرکت مترو منطقه اصفهان را ... به فساد اخلاقی، عدم اعتیاد و یا سوءمصرف به مواد مخدر، روانگردان‌ها، دخانیات و ...