علمی طراحی وب سایت. ... شرکت نیک آوید شریف ( الکترونیک صنعتی پارس سابق) با بهره گیری همزمان از دانش و تجربه‌ی برترین مهندسان فنی در .... مدرسه نیایش آمل.