حالا شما مشاهده می‌کنید روزانه نزدیک به ۱۱۵ هزار بشکه نفت از کردستان عراق به خارج از کشور صادر می‌شود. این کار از طریق سومو که یک شرکت رسمی بازاریابی عراقی ...