سلایسر ساخت شرکت نان آوران. در این اسلایسر نان ها به صورت کاملا هماهنگ با یکدیگر برش خورده و آماده مصرف می شود. طراحی و اجراشرکت آتریادکار · گروه نان آوران · مزایا ...