4 ژانويه 2017 ... پدرام حاجیها افرا درب سلماس بزرگترین تولید کننده درب ضد سرقت و درب ... شرکت آراز الکترونیک . ... ارتام ایده سازان پارسیان - اتار درب سلماس.