تیم فوتسال سالکو شاهرود ... کَلاته خیج یکی از شهر های شهر ستان شاهرود در استان سمنان ایران با جمعیتی در حدود 11000هزار نفراست. .... جمعه 13 شهریور در محل سالن شهدای قلعه نو خرقان با شرکت بیش از 80 نفر در قالب 9 تیم با همکاری شورای اسلامی قلعه ...