شركت كارخانجات داروپخش، تعداد 338 محصول را در 46 گروه دارويي مختلف در اشكال مختلف دارويي و با تنوع بسيار بالا ، به بازار عرضه مي نمايد و بصورت مداوم سعي در  ...