گروه دارویی داروپخش با تولید بیش از ۴۵۰ قلم دارو در حوزه های مختلف درمانی یکی از بزرگترین شرکت های دارویی کشور می باشد. برخی از مهمترین محصولات گروه دارويي  ...