شرکت بهکار الکترونیک کرج اولین سازنده دستگاههای سیل القایی در ایران و عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران دارای چرخهای پلی اورتان و کاملا پرتابل