پاسخ: به خاطر این که گارانتی شرکت ‌های مختلف بر اساس نوع کالا متفاوت است و بنابراین در اینجا ... شماره تلفن نام شرکت گارانتی کننده ... 61958 راهیان طب صبا.