مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد : معرفی و تجلیل از حامیان برتر حقوق مصرف کنندگان استان زنجان. ۰۹ بهمن ۱۳۹۵. همزمان با روز ...