مشتقات نفتی عراق(گازوئیل ومازوت) را از ما بخواهید با قیمت پالایشگاه . ... شرکت بازرگانی روئین مستقر در کردستان عراق آمادگی فروش گازوئیل، مازوت و نفتا را دارد  ...