24 دسامبر 2014 ... فعالیتهای این شرکت مازوت M100 روسیه ... توضیحات: نام عمومی:گازوییل عراق و مازوت نام تجاری : .... گازوییل و نفتای سبک عراق و مازوت(خریدار)