16 ژانويه 2017 ... شرکت نستله ایران نماینده علمی در شهرهای تهران ، خرم آباد ، اصفهان ، مشهد ... شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‌های اتمی (سهامي خاص)در سال‌ 1395 ...