در سال 1356 با بدست آوردن دانش فنى لازم، آیدین بعنوان نام تجارى شركت انتخاب گردید. از آن پس خطوط تولیدى جدیدى از جمله بیسكویت، ویفر، آدامس، شكلات، كره ...