2 ژانويه 2017 ... چند خبر از شرکت فولادمبارکه اصفهان ... کارشناسان اتوماسیون ناحیه و اجرای خوب شرکت ایریسا، این مهم به‌خوبی و بدون وارد آمدن هرگونه توقف به خطوط تولید انجام شد. ... گزارش کامل آزمون استخدام برگزار شده و میزان شرکت کنندگان به ...