زنجیره ارزش هلدینگ · اخبار; سرب و روی در یک نگاه ... مجری احداث کارخانه تشویه خاک سولفوره روی تاریخچه تاسیس شرکت تولید روی ... مرکز اصلی شرکت در زنجان با توجه به ترکیب سهامداران شرکت از جمله شرکتهای فرعی توسعه معادن روی ایران می باشد.