مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر اهمیت یکپارچگی درصادرات محصولات پتروشیمی اظهار کرد: عدم هماهنگی در فروش برخی از ...