آسیاب آبی خوانسارصدای سنگ تنها آسیاب آبی قدیمی استان اصفهان در خوانسار شنیده می شود. ... کاریز (شهر زیرزمینی )جزیره کیشقنات کيش بيش از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد و آب ... این کشتی در سال ۱۳۲۲ توسط شرکت ویلیام همیلتون در گلاسکو ساخته شد.