10 ژوئن 2016 ... کارگران کمپرسورسازی تبریز از کمیته امداد استمداد مالی کردند ... 4 ماهه دستمزد کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبریز، شماری از کارگران شاغل در این واحد .... مرسي كه به نقل از معتبرترين سايت خصوصي تبريز ميزنيد كارتون درسته.